Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000,00 zł.

Wszystkie udziały Spółki w ilości 200 udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN należą do Gminy Barcin.