Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000367155 przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Data rejestracji w KRS: 12.10.2010.
Data dokonania ostatniego wpisu: 26.08.2013