1. Działalność obiektów sportowych.
2. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
3. Pozostała działalność związana ze sportem.
4. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
5. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
6. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
7. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
8. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
9. Działalność fizjoterapeutyczna.
10. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
11. Działalność obiektów kulturalnych.
12. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.
13. Pozostałe sprzątanie.
14. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
15. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
16. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
17. Działalność organizatorów turystyki.
18. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
19. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne.
20. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
21. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
22. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
23. Działalność w zakresie informacji turystycznej.
24. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji.
25. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki.