Wszystkie udziały w Spółce zostały objęte w całości przez Gminę Barcin.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Barcina Michał Pęziak.