Bogusław Szymczak
           Przewodniczący

 

Jacek Bukowski
Członek

 

Robert Kacprzak
Członek