1. Przeglądanie stron
W celu przeglądania podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., należy wybrać z menu, znajdującego się w lewej części ekranu, odpowiedni dział. Menu główne publikatora składa się ze stron i podstron danej kategorii.
W dolnej części każdej strony, znajduje się metryczka z informacjami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji oraz osobie publikującej, liczbie odsłon dokumentu, a także odnośnik do funkcji wydruku strony oraz do rejestru zmian. Odsłony liczone są od pierwszej wersji dokumentu. Przeglądanie stron archiwalnych nie wpływa na licznik.


2. Strony systemowe
Serwis obok stron informacyjnych udostępnia również strony systemowe, które są obowiązkowym elementem każdego BIP, tj.:
Informacja o jednostce BIP- wykaz redaktorów i administratorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)
Mapa strony - dynamicznie generowane drzewo dokumentów
Statystyki BIP- graficzna ilustracja 10 najczęściej odwiedzanych stron/ podstron serwisu oraz zbiorcze zestawienie wszystkich zawartych na stronie dokumentów i ich wyświetleń
Instrukcja korzystania ? to niniejszy dokument
Inne informacje - zbiór informacji, na temat sposobu dostępu do danych publicznych nie zamieszczonych na podmiotowej stronie BIP


3. Moduł wyszukiwania
W celu przeszukania serwisu BIP, należy w oknie wyszukiwarki znajdującej się w górnej części strony, wpisać szukaną frazę i nacisnąć klawisz "enter". System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.


4. Odnośnik do portalu BIP Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
W nagłówku strony, w górnej jej części, znajduje się logo BIP, będące odnośnikiem do portalu BIP, znajdującego się pod adresem http://www.bip.gov.pl


5. Rejestr stron usuniętych
Każdy dokument, który musi zostać usunięty z BIP, automatycznie trafia do rejestru stron usuniętych wraz z adnotacją o powodzie usunięcia. Usunięty dokument może zostać przywrócony. Oznacza to, że dokument, który wcześniej znajdował się w rejestrze usuniętych, a teraz go tam nie ma, został przywrócony w miejsce, z którego wcześniej go usunięto. Z założenia, raz opublikowany na stronie BIP dokument nie może zostać usunięty trwale z serwisu.