Dostęp do pozostałych informacji publicznych

 

Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji publicznej będącej w posiadaniu Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. jest Prezes Zarządu Pani Lena Patalas.
Dostępu do informacji publicznej będącej w posiadaniu Ośrodka, a nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej, udziela się na wniosek osoby zainteresowanej, w formie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r . o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej